Search

TOPIC

Death of Christ

Reformed Church Sermon
Sermons

Ang Kamatayan sa Krus

Rev. Lance Filio• March 20, 2016 Ang Kamatayan sa Krus Ano ba ang kahalagahan ng dugo? Bakit mahalaga na dumanak ng dugo upang mapagbayaran ang kasalanan?

Read More »