Search

TOPIC

Discipline

Reformed Church Sermon
Sermons

Kuwarta o Kahon?

Rev. Lance Filio• April 17, 2016 Kuwarta o Kahon? Ang ating mga pagpili o mga desisyon natin sa buhay ay nagpapakilala kung sino tayo at kung

Read More »