Sermon

God's Word Faithfully Preached from the Pulpit

Kuwarta o Kahon?

Rev. Lance Filio• April 17, 2016

12938334_10207237545750716_3970123786513302893_n

Kuwarta o Kahon?

Ang ating mga pagpili o mga desisyon natin sa buhay ay nagpapakilala kung sino tayo at kung ano ang mahalaga sa ating buhay.

May isang popular na laro nuon na ang tawag ay “Kuwarta o Kahon?”. Madalas kapag isang kontestant ay ma-oofferhan na ng malaking halaga, isusuko na nila ang laman ng kahon upang matanggap agad-agarahan ng halaga ng salaping ibinibigay. Ang nakakatawa minsan ang mahalagang pinagpalit ay mas maliit kasya dun sa halaga ng nasa loob ng kahon.

Ganito tayo maging sa buhay pananampalataya. Madalas natin ipagpalit ang pangako ng Dios sa pangako ng sanlibutan. Katulad ni Abraham, ang tawag ng Dios sa atin ay maging tapat sa pagsunod sa kanya sa kabila ng anu mang pagsubok at kapalit. Ito ang pagaaral natin mula sa Genesis 13: (1) Ang Panunumbalik sa Dios (2) Ang Pagsasanay sa Katuwiran.

Audio Sermon link: KUWARTA O KAHON?

+ posts

Rev. Lance Filio is a minister of the Word and Sacraments at Zion Cornerstone Reformed Church (Imus). He finished his Bachelor Degree in Electronics Engineering at Mapua Institute of Technology and He is currently taking his Master of Arts in Theological Studies (MATS) at MINTS. He lives in Taguig City, Philippines with his wife and three children.

Share with others:
Facebook
Twitter
Email
Print

Leave a Comment

Latest Sermons

Related Articles

VISIT OUR CHURCH

Come, join us as we worship the Lord and learn from His Word