Search

TOPIC

Abraham

Reformed Church Sermon
Sermons

Kuwarta o Kahon?

Rev. Lance Filio• April 17, 2016 Kuwarta o Kahon? Ang ating mga pagpili o mga desisyon natin sa buhay ay nagpapakilala kung sino tayo at kung

Read More »
Reformed Church Sermon
Sermons

Ang Paghahanda sa Manlalakbay

  Rev. Lance Filio• April 3, 2016 Ang Paghahanda sa Manlalakbay Katulad nating mga nanamapalataya sa ilalim ng kasunduan kay Kristo, si Abraham ay nabuhay din

Read More »