Search

TOPIC

Resurrection

Reformed Church Sermon
Sermons

Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus

Rev. Lance Filio• March 27, 2016 Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus Ang paghihirap at kamatayan ni Kristo gayundin ang muling pagkabuhay ni Kristo, ay katotohanan sa

Read More »