Church Update

SERMON SERYE PARA SA TAONG 2016

Ang nag-iisang gawa ng persona ng Anak ng Dios ang nagligtas sa atin mula sa kasalanan at kamatayan at nagdulot sa atin ng tunay na katuwiran na nararapat para sa buhay na pang-walang hanggan. Tunghayan natin at pakinggan ang mga pahayag ng Salita ng Dios patungkol sa ang unang bahagi sa buhay ni Hesu Kristo na ating Panginoon sa buong buwan ng Enero, taong 2016!

Imus sermon series January 2016

+ posts

Rev. Lance Filio is a minister of the Word and Sacraments at Zion Cornerstone Reformed Church (Imus). He finished his Bachelor Degree in Electronics Engineering at Mapua Institute of Technology and He is currently taking his Master of Arts in Theological Studies (MATS) at MINTS. He lives in Taguig City, Philippines with his wife and three children.

Share with others:
Facebook
Twitter
Email
Print

Leave a Comment