Church Update

SERMON SERYE PARA SA TAONG 2016

Ang nag-iisang gawa ng persona ng Anak ng Dios ang nagligtas sa atin mula sa kasalanan at kamatayan at nagdulot sa atin ng tunay na katuwiran na nararapat para sa buhay na pang-walang hanggan. Tunghayan natin at pakinggan ang mga pahayag ng Salita ng Dios patungkol sa ang unang bahagi sa buhay ni Hesu Kristo na ating Panginoon sa buong buwan ng Enero, taong 2016!

Imus sermon series January 2016

Share with others:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Leave a Comment

come visit us on Sundays

  • 4/F Events Place, Lotus Central Mall, Nueno Ave. Imus, Cavite 4103
  • +63 927 333 0827
  • info@zcrcimus.org

send us a message

Contact us and we will happily respond