Sermon

God's Word Faithfully Preached from the Pulpit

Ang Kapisanan ng mga Banal

1 Corinto 12; 1 Corinto 12:12-14
Rev. Lance Filio • February 21, 2016

Ang Kapisanan ng mga Banal

Ang pakikipagkaisa natin kay Kristo (union with Christ) ang bayatan ng atin pakikipisan sa isa’t-isa12717503_10206768985877012_564282149950508420_n (1) (communion of the saints). Ito ay hindi isang pagkakaisang katulad ng sa Banal na Trinidad kung saan ang bawa’t isa ay magkaisang uri ng esensya. Ito ay hindi pagkakaisang katulad ng sa Anak ng Dios kung saan iisang personan ng Dios Anak mayroong dalawang uri ng naturan. Kundi isa itong legal na ugnayan na katulad ng ugnayan ng pag-asawa ng isang lalaki at babae kung saan si Kristo ang ulo at ang iglesia ang katawan; si Kristo ang lalaking kasintahan at ang iglesia ang babaeng kasintahan. Ito rin ay isang ugnayan sa Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Isa itong mystical union o isang ugnayan na walang kahalintulad.

Sapagkat tayo ay may ugnayan kay Kristo, ang lahat ng benepisyo ng kanyang mga gawa ay kanyang naisakatuparan sa atin na kanyang iglesia. Dahil dito, tayong lahat ng may ugnayan kay Kristo, bilang bahagi ng kanyang katawan, sa Espiritu at pananampalataya, ay mayroon ugnayan sa isa’t-isa:

Pakinggan ang audio session: Ang Kapisanan ng mga Banal

+ posts

Rev. Lance Filio is a minister of the Word and Sacraments at Zion Cornerstone Reformed Church (Imus). He finished his Bachelor Degree in Electronics Engineering at Mapua Institute of Technology and He is currently taking his Master of Arts in Theological Studies (MATS) at MINTS. He lives in Taguig City, Philippines with his wife and three children.

Share with others:
Facebook
Twitter
Email
Print

Leave a Comment

Latest Sermons

Related Articles

VISIT OUR CHURCH

Come, join us as we worship the Lord and learn from His Word