Search

Sermon

God's Word Faithfully Preached from the Pulpit

Ang Pagiging Magulang sa Pananampalataya

Rev. Lance Filio February 28, 2016

Ang Pagiging Magulang sa Pananamapalataya

247671_10206807623522929_8824185964344618696_n (1)Sino ang tunay na magulang sa pananam-palataya? Sila yaong may kaugyan kay Kristo ang nagiisang punong-baging sa ubusan ng Dios. Kung paanong ang puno gayundin ang bunga, sila ang mga banal sapagkat ang Dios na siyang nakaugnay sa kanila ay banal. Ang kabalanan ng mga sanga ay sa pamamagitan ng patuloy na paglilinis ng tubig na Salita ng Dios. At ang kabalanan na bunga ng kanilang pananampalataya ay patuloy naipapakita sa pamamagitan ng pagiingat sa kanyang mga salita at ng kanyang mga kautusan.

Audio sermon link: Ang Pagiging Magulang sa Pananampalataya

 

+ posts
Share with others:
Facebook
Twitter
Email
Print

Leave a Comment