Search

TOPIC

Holy Week

Reformed Church Sermon
Sermons

Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus

Rev. Lance Filio• March 27, 2016 Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus Ang paghihirap at kamatayan ni Kristo gayundin ang muling pagkabuhay ni Kristo, ay katotohanan sa

Read More »
Reformed Church Sermon
Sermons

Ang Kamatayan sa Krus

Rev. Lance Filio• March 20, 2016 Ang Kamatayan sa Krus Ano ba ang kahalagahan ng dugo? Bakit mahalaga na dumanak ng dugo upang mapagbayaran ang kasalanan?

Read More »